Պահոց | 5:08 ա.

ԱԼԵՔՍԱՆԴՐ ՀՈՒՄԲՈԼԴ

1 Փտր

Այն մարդիկ, որոնք ինչ-որ բան գիտեն և գիտեն այն, թե ինչ չգիտեն, դրանք ուսյալ մարդիկ են:
Այն մարդիկ, որոնք ինչ-որ բան գիտեն, բայց չգիտեն, որ դա գիտեն, դրանք քնած են, նրանց հարկավոր է արթնացնել:
Այն մարդիկ, որոնք ոչինչ չգիտեն և գիտեն, որ ոչինչ չգիտեն, այդպիսի մարդիկ օգնության կարիք են զգում:
Այն մարդիկ, որոնք ոչինչ չգիտեն և չգիտեն, որ ոչինչ չգիտեն, դրանց ոչնչով չես օգնի:

234

%d bloggers like this: