Պահոց | 1:21 ա.

ԲՈԼԵՍԼԱՎ ՊՐՈՒՍ

24 Հլս

Պետությունը հավերժ անխորտակ շենք չէ, որի վրա փարավոնները պիտի քարը քարի ետևից ավելացնեն իրենց մեծ գործերը, այլ ավելի շուտ ավազակույտ է, որ յուրաքանչյուր տիրակալ լցնում է՝ ինչպես իր սիրտը կուզի: Պետության մեջ չկան այն նեղ դռները, որ օրենքներ են կոչվում և որոնց միջով անցնելիս ամեն մեկը, ով էլ նա լինի՝ շինական, թե գահաժառանգ, պիտի խոնարհի գլուխը: Իրականում այդ շենքում կան տարատեսակ ելքեր ու մուտքեր, նեղերը՝ փոքրերի ու թույլերի, իսկ բավականին ընդարձակներն ու հարմարները՝ ուժեղների համար:
«Փարավոն» վեպիցprus_1

%d bloggers like this: