Պահոց | 1:39 ա.

ՕԼԴՈՍ ՀԱՔՍԼԻ

10 Հլս

Իր բնական վիճակում երջանկությունը միշտ ողորմելի տեսք ունի դժբախտության երփներանգ պաճուճանքների կողքին: Եվ դա բնական է. կայունությունը նվազ կոլորիտային է, քան անկայունությունը: Իսկ բավարարվածությունը բացարձակապես զրկված է չար բախտի դեմ մարտնչելու ռոմանտիկայից: Այստեղ չկա գայթակղությունների դեմ արահայտիչ պայքարը, չկա կասկածների ու կրքերի սպանիչ փառապսակը: Երջանկությունը զուրկ է վիթխարի էֆեկտներից:aldous_huxley

%d bloggers like this: