Պահոց | 2:12 ե.

ՆՈՐՄԱՆ ՄԵՅԼԵՐ

5 Ապր

Հենց այդ ժամանակ ես պարզորոշ կերպով հասկացա, որ մենք ապրում ենք ոչ թե մեկ, այլ երկու հոգով`մեր հոր և մեր մոր,- նվազագույնը,- գիշերով ու ցերեկով, եթե կուզեք: Այո, դա երկվության դրսևորում չէ, սակայն երկու հոգիները, ինչպես նույն կառքին լծված երկու նժույգներ, տարբեր կողմեր են քաշում: Երբ նրանցից մեկն ասում է «այո», մյուսը ասում է «ոչ», բայց որոշիչ ձայնը պատկանում է դժբախտ կառապանին, այսինքն մեր սեփական անձին…history]

%d bloggers like this: