Պահոց | 9:30 ե.

ԱՄՈՍ ՕԶ

23 Սպտ

Սովորական մարդը երբեք չի կարող հրամցնել բացարձակ կեղծիքը: Կեղծությունն ինքը նրան կմատնի: Նման կարճ վերմակին. կձգի ոտքերին` գլուխը կբացվի, կքաշի գլխին` ոտքերը ցույց կտա: Մարդը հորինում է խորամանկ սնամտություններ, որպեսզի թաքցնի ճշմարտությունը` չնկատելով, որ նույն ժամանակ հենց այդ հորինվածքներն են մերկացնում դաժան ճշմարտությունը: Սակայն մյուս կողմից այրող ճշմարտությունը ավերում է ամեն ինչ` ոչինչ չստեղծելով: Ի՞նչ է մնում անել սովորական մարդկանց: Մեզ մնում է լռել ու դիտել: Հենց դա էլ մնում է մեզ` լռել ու դիտել…AMOS-OZ

%d bloggers like this: