Պահոց | 10:17 ե.

ԽՈՒՆ ՑԶԻՉԵՆ

20 Ապր

Եթե ամուր չկապվես աշխարհին, ապա աշխարհիկ կեղտը քեզ չի դիպչի: Եթե խորամուխ լինես աշխարհի գործերին, ապա մեխանիկական խելքը խորապես կմտնի քո մեջ: Դրա համար էլ ազնվաբարո այրն իր ձգտումներում ամենից շատ հակված է պարզությանը, իսկ իր արարքներում ամենից բարձր է գնահատում անմիջականությունը:
Իշխանությունն ու շահը, փառքն ու շուքը` ով չի կորչում դրանց մեջ, նա հիրավի մաքուր է: Սակայն նա, ով դիպչում է դրանց, բայց իր վրա կեղտ չունի, նա կրկնակի մաքուր է: Բազմիմացությունն ու խորամանկամտությունը, դյուրըմբռնողությունն ու խորաթափանցությունը` ով զուրկ է դրանցից, նա հիրավի վսեմ է: Սակայն նա, ով օժտված է դրանցով, բայց չի օգտվում՝ կրկնակի վսեմ է:
Կյանքում հաճախ է պատահում մեզ համար անցանկալի զրույցներ լսել և տհաճություն պատճառող գործերով զբաղվել: Սակայն միայն այդպես մենք կգտնենք հեսանը, որի վրա կսրվի մեր առաքինությունը: Իսկ եթե լսես լոկ այն, ինչը հաճելի է լսել, և մտածես սոսկ այն մասին, ինչի մասին հաճելի է մտածել, ապա ողջ կյանքդ կապրես, ասես թունավոր հմայախոտերից թմրած:

%d bloggers like this: