Պահոց | 4:00 ա.

ԵԹԵՐԱՅԻՆ ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ

13 Ապր

ARMRADIO 107- «Գրապահոց»: Զրույց գրքերի ու նրանց ճակատագրի մասին:

ՕՍԿԱՐ ՈՒԱՅԼԴ

13 Ապր

— Դու չես կարող ինձ դժոխք ուղարկել:
— Իսկ ինչո՞ւ ես չեմ կարող դա անել:
— Որովհետեւ ես իմ ողջ կյանքն այնտեղ եմ անցկացրել:
Եվ այնժամ դարձյալ Աստծո Դատաստանի Պալատում խորունկ լռություն տիրեց:
— Լավ: Եթե ես չեմ կարող քեզ Դժոխք ուղարկել, ես քեզ Երկինք կուղարկեմ:
— Դու ինձ չես կարող Երկինք ուղարկել:
— Իսկ ինչո՞ւ ես չեմ կարող դա անել:
— Որովհետեւ ես երբեք չեմ կարողացել այն պատկերացնել:
Եվ Աստծո Դատաստանի Պալատում նորեն լռություն տիրեց:

%d bloggers like this: