ՎԱԶԳԵՆ Ա ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ

29 Հկտ

Հուսալքումը, բարոյալքումը ժողովուրդներու կյանքի մեջ որքան որ ըլլան, կուգան ու կերթան սերունդի մը հետ: Մենք ուրախությամբ կուզենք հաստատիլ, որ այդ է ու պիտի ըլլա նաև մեր ապագան:
ըսողները ապացուցած են և կապացուցանեն իրենց : Երիտասարդությունը երբեք չի կրնրար ըսել : Հայ ապագայի համար ատաղձ կառուցանել, նյութական և մանավանդ մտավոր ու հոգևոր իմաստով, ահա մեր օրերուն մեծ խնդիրը: Կառուցանել ցեղին հոգիեն բխող զգացմունքներու թելադրանքին տակ: Կառուցանել` ազգին պատմութենեն ժայթքող ոգեկան հիմունքներու վրա: Կառուցանել` ժողովրդի ինքնուրույն մշակույթի գանձերեն ներշնչված ոգով:
Մենք կհավատանք հայ ցեղի հոգիի կենսունակության: Մենք կհավատանք մեր պատմութենեն մեզի եկող պատգամներուն: Մենք կհավատանք մանավանդ, որ բոլոր նոր հայերը պիտի հասնին միևնույն լուսավոր կետին, տեղ մը ապագային մեջ:
Չի կրնար ըլլալ, որ հայ պատմությունը մեռնի, ինչքան ատեն որ հայ Հայրենիք մը ու հայ ժողովուրդ կան: Ուշ կամ կանուխ` անցողակի ու ժամանակավոր ձևերը կմաշին, կփոխվին ու կմնա տևականը, հիմնականը, անհրաժեշտը: Հազարամյա պատմությունը վերստին կզարթնի ամենուն հոգիներուն մեջ ու հայ ժողովուրդը իր պատմության սանձերը իր ձեռքը առած, իր սեփական մեկ հայրենիքին մեջ կսլանա դեպի իր հայկական ապագան…

Թողնել պատասխան

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Փոխել )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Փոխել )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Փոխել )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Փոխել )

Connecting to %s